O inseminaci

Pracuji s vlastním ultrasonografickým přístrojem ALOKA SSD- 210DX-II.
Umožňuje mi sledovat ve všech detailech průběh celého říjového cyklu. Na děloze a na vaječnících včas rozpoznává odchylky od fyziologicky normálního stavu.

scaner


Pomocí sonografu je možné odhalit vývoj dvou zárodků v děloze a případně zastavit růst jednoho z nich.

deloha dvojcata

Veškerá vyšetření a jiné zákroky, včetně redukce dvojčat, provádím v boxe klisny ! V naprosté většině případů za asistence pouze jedné osoby, která ovládá klisnu pomocí uzdečky nebo ohlávky.

hribe

Sonografické vyšetření klisny
Donna-Dorina ve znamenité stáji
chovatele Bohuslava Kučery.


Svoji praxi provozuji ve východních Čechách. V sezoně dojíždím k chovatelům do vzdálenosti cca 70 km od Hradce Králové. Pro klisny od vzdálenějších majitelů zajišťuji v individuálních případech ustájení v blízkosti mého bydliště.

mapaNěkolik informací vážných

Inseminaci klisen provádim na základě pověření MZČR, v rámci platného zákona o plemenitbě. To znamená, že inseminuji výhradně inseminačními dávkami čerstvého spermatu, které byly vyrobeny v některé z licencovaných stanic na našem území.

    - ERC s.r.o Mnětice

    - Stáj Mustang s.r.o

    - Jezdecká škola Pastviny Pilníkov

    - Zemský hřebčinec Písek

    - Zemský hřebčinec Tlumačov

Zcela bez omezení probíhá v tomto smyslu moje spolupráce s ERC Mnětice.
Mnoho chovatelů se již v minulosti přesvědčilo, že inseminační dávky z Mnětic jsou v sezoně dosažitelné v kteroukoliv denní i noční dobu, prakticky 7 dní v týdnu.
Využitelnost inseminačních dávek z ostatních stanic je limitována dopravními možnostmi a systémem odběru semene. I v těchto případech je však mechanismus objednávek a dodávek spermatu již prověřený a funkční.

Je vždy výhodné, aby si chovatel vybral hřebce (ins. dávky) s předstihem, abychom společně mohli zajistit jejich použití v pravý čas.

Použitelné dávky mraženého spermatu jsou pro danou sezonu uvedeny v „Seznamu hřebců s oprávněním k plemenitbě v České republice v roce 2009“, vydávaném ASCHK ČR.
Inseminace mraženým spermatem se stává velmi specielní záležitostí a každý případ je nutné ještě důkladněji projednat po organizační a finanční stránce. Pracuji běžně s tuzemskými i importovanými inseminačními dávkami.


obrazek s kontejnerem obrazek tuby

Před inseminací není nutné provádět bakteriologické vyšetření ( stěry ) klisny.

Pro plnohodnotný původ hříběte je nutné, aby klisna i vybraný hřebec byli příslušníci stejné plemenné knihy.

Mohu inseminovat jen klisny takové plemenné příslušnosti, pro kterou má daný hřebec výběr.

Hříbě narozené inseminované klisně musí podstoupit test paternity.Několik informací nevážných

Inseminace je dobrodružství a od chovatele vyžaduje nervy, velkorysost a solventnost hráče rulety.

Inseminace je dobrodružství a technik musí mít nervy , kliku a smíření s osudem hráče rulety.

Způsob umělé inseminace tak jak je provozován v Čechách a v rozsahu v jakém se jí věnuji já, je permanentním zdrojem stresu a deprese. Posuďte sami:

- půl roku doslova žiju na silnicích (většinou 3. třídy ) a ujedu od kobyly ke kobyle cca 60 000km

- můj bodový účet řidiče už dávno ztratil pel nevinnosti

- celý čas prožívám v hrůze (často oprávněné), že jsem slíbil být někde jinde než právě jsem. Každé zazvonění telefonu je pro mě v tomhle smyslu kopnutí špornou

- správně provedená inseminace by se měla odehrát ve dvou návštěvách:
      1) úspěšná inseminace,
      2) vyšetření březosti.
   Tomuto ideálu jsem po 15-ti letech stále velmi vzdálen

- bezprostředně po vyšetření klisny vždy přesně vím co jsem měl udělat včera
usmev

Úsměv na uvítanou je důležitý ...usmev

Čoveče, Radku, ta kobyla co s´ji pouštěl před 18-ti dny, se od rána nějak rozcapuje..., !


usmev

Atraktivní zjev je pro moji práci samozřejmostí!


usmev

Do práce jsem zjevně zažraný!


usmev

Některé klientky mě po zákroku u sebe v bytě také pohostí!

usmev

... úsměv na rozloučenou je důležitější!