Výsledky mé práce v tabulkách a grafech

Zájemcům předkládám výsledky své práce v uplynulých 14-ti sezonách:

  - Výsledky inseminace za období 1995 - 2008
  - Počty inseminovaných klisen
  - Procento březosti po inseminaci čerstvým a zmrazeným spermatem
  - Počty spotřebovaných inseminačních dávek a počty vyšetření na jednu inseminovanou klisnu
  - Výskyt resorpcí a dvojčat

Počty spotřebovaných inseminačních dávek a počty vyšetření na jednu inseminovanou klisnu

graf 3

Pro chovatele může být v tabulce zajímavý údaj o průměrném počtu spotřebovaných ins. dávek a průměrném počtu vyšetření klisny. tato čísla jsou pozoruhoně stálá a mohou poměrně spolehlivě informovat o předpokládaném nákladu na inseminační dávky a na cestovné.
V devadesátých letech nebylo vyjímečné inseminovat klisnu také i v září či dokonce v říjnu. v posledních letech se připouštěcí sezona zkracuje a tím i koncentruje. Naprostá většina inseminací probíhá od poloviny března do konce července. Inseminace v srpnu jsou již naprosto ojedinělé.
Z tohoto pohledu je možné posoudit i absolutní počty provedených vyšetření. V tabulce (grafu) jsou uvedena pouze vyšetření klisen, které jsem v sezoně inseminoval. Vedle této činnosti však provádím, jak jsem již uvedl, i reprodukční poradenství v chovech plnokrevníka nebo na stanicích přirozené plemenitby. V roce 2007 to představovalo dalších 140 vyšetření na 32 klisnách, v roce 2008 271 vyšetření na 50 klisnách. Další příležitostná vyšetření nejsou započítána.

Koncem léta bývám poněkud nevrlý.