Výsledky mé práce v tabulkách a grafech

Zájemcům předkládám výsledky své práce v uplynulých 14-ti sezonách:

  - Výsledky inseminace za období 1995 - 2008
  - Počty inseminovaných klisen
  - Procento březosti po inseminaci čerstvým a zmrazeným spermatem
  - Počty spotřebovaných inseminačních dávek a počty vyšetření na jednu inseminovanou klisnu
  - Výskyt resorpcí a dvojčat

Výskyt resorpcí a dvojčat

graf 4

Rizika březosti klisen zahrnují výskyt dvojčat, resorbcí plodu a potratu. Z dlouhodobého sledování vyplývá,že výskyt těchto problematických jevů je významný a v průběhu sezony postihuje dohromady zpravidla 10% - 20% diagnostikovaných březích klisen.
Resorbce plodu (vstřebání) v první třetině gravidity jsou většinou neočekávaná a neovlivnitelná. Pouze v některých odůvodněných případech resorbci může zabránit dlouhodobé podávání žádoucích hormonů.
Potrat není během počátečních fází březosti častý. O to hojnější však bývá v jejích posledních měsících. Chovatel může - a měl by - pokusit se potlačit alespoň jednu z příčin potratu a to je virové zmetání. Vakcinační schemata jsou známa.
Problematika vývoje dvojčat v děloze klisny ( v průběhu let jsem 5x řešil trojčata ) je zajímavá a velice obsáhlá. Využití sonografu při jejich redukci je prakticky jediná reálná možnost. Prováděl jsem takových zákroků v mé praxi mnohem více, než je uvedeno v tabulce. Výskyt dvojčat v přirozené plemenitbě a při inseminaci se neliší. Podle mého názoru je nejlepší dobou pro vymáčknutí nadbytečného embrya 14. - 18. den březosti. V takovém případě odhaduji uspěšnost zákroku a další normální průběh březosti na 75%.