Ranná diagnostika březosti prasnice

Sonografické vyšetření prasnic japonským přístrojem ALOKA SSD-210DXII.
Desetileté poměrně bohaté zkušenosti v této praxi.
První ukázkové vyšetření prasnic v chovu zdarma.


Zcela jasně zlepšuje ekonomiku chovu.

Již od 21. dne po zapuštění sonograf spolehlivě rozliší březí a jalové prasnice.

Krmné dny jalových prasnic jsou jednou z největších a rozhodně nejzbytečnější ekonomickou zátěží chovu.

prase

Mimo stanovení gravidity, určuje sonografické vyšetření rovněž výskyt ovariálních cyst, jednu z častých poruch říjových cyklů, a také zánětlivé stavy v děloze.
Podle sonografického obrazu dělohy je možné předvídat nadcházející říji s předstihem 2-3 dny.


Ultrazvukové vyšetření prasnic se provádí přes stěnu břišní v krajině slabiny, pouhým přiložením sondy.

Metoda je velice rychlá (3-10 vteřin) a vysoce přesná.

Nevyžaduje žádnou specielní fixaci prasnic a provádím ji běžně v kotcích uvnitř větších skupin.

prase


 

Ranná diagnostika březosti krav

Gynekologická sonografie krav zahrnuje rannou diagnostiku březosti ( od 25. dne po inseminaci ), poporodní vyšetření při nástupu první říje a kontrolu říjových cyklů krav s vaječníkovými a děložními problémy.
Všechna tato vyšetření provádím ve stájích dojných krav ve čtrnáctidenní nebo měsíční periodě. Způsob ustájení ( vazné, volné ) nerozhoduje.
V chovech masného skotu vyšetřuji březost krav po skončení pastevní sezony.


krava krava

krava

Zlepšení reprodukce a tím i ekonomiky chovu je při využití sonografu nepopiratelné!