Výsledky mé práce v tabulkách a grafech

Zájemcům předkládám výsledky své práce v uplynulých 14-ti sezonách:

  - Výsledky inseminace za období 1995 - 2008
  - Počty inseminovaných klisen
  - Procento březosti po inseminaci čerstvým a zmrazeným spermatem
  - Počty spotřebovaných inseminačních dávek a počty vyšetření na jednu inseminovanou klisnu
  - Výskyt resorpcí a dvojčat

Počty inseminovaných klisen

graf 1

Údaje ve svých počátcích sahají až do dob „pionýrských“, kdy se inseminace zejména čerstvým semenem u nás teprve představovala. Stalo se tak, že jsem v roce 1996 zapustil více klisen zmraženým semenem, než čerstvým. V následujících letech se počet případů inseninace zmraženým spermatem, jak vidno, ustálil na počtu cca 20 klisen ročně, bez ohledu jak rostl nebo klesal počet klisen inseminovaných čerstvým spermatem.
Při hodnocení vlivů určujících počet inseminovaných klisen v jednotlivých letech je nutno vždy nahlížet na chovatelovo rozhodnutí pro inseminaci klisny, jako na velmi individualní akt, co do motivace, obtížně porovnatelný s ostatními. Faktory obecné, které je možno zohlednit, jsou například tyto:

    1) nákladnost inseminace v souvislosti s celkovou ek. situací ( viz pokles v letech 98, 99 )

    2) dotační podmínky plemenitby

    3) nabídka hřebců v kvalitě a plemenech ( pony , hafling, atd )


Důležité vysvětlení: V grafu se součet počtu inseminovaných klisen zmraženým a čerstvým semenem nerovná celkovému počtu inseminovaných klisen. Je to dáno tím, že některé z klisen jsou po neúspěšné inseminaci mraženým semenem „opraveny“ semenem čerstvým. Jedna klisna se tedy objeví jako případ v obou metodách.