Výsledky mé práce v tabulkách a grafech

Zájemcům předkládám výsledky své práce v uplynulých 14-ti sezonách:

  - Výsledky inseminace za období 1995 - 2008
  - Počty inseminovaných klisen
  - Procento březosti po inseminaci čerstvým a zmrazeným spermatem
  - Počty spotřebovaných inseminačních dávek a počty vyšetření na jednu inseminovanou klisnu
  - Výskyt resorpcí a dvojčat

Procento březosti po inseminaci čerstvým a zmrazeným spermatem

graf 2

Hlavní závěr vyplývající z grafu č.2 je, že chovatel, který se rozhodl objednat si u mě inseminaci své klisny čerstvým semenem, měl zhruba 80% šanci na úspěch.
Když se nepohorším, mohu snad dát obdobnou naději i chovatelům do budoucna. Opírám se o poměrnou stálost tohoto ukazatele během posledních sledovaných let.
V inseminaci mraženým semenem jsou vyhlídky na úspěch relativně menší.
Ve specielních případech ale i toto zvýšené riziko může chovateli stát za to. Předpokládám, že zejména v následujícím období se zájem o zmražené dávky tzn. neobvyklé ,vzácné hřebce zvýší.
V minulých letech jsem tak napomohl početí hříbátek po hvězdách jako: Aktion, Alligator Fontaine, Favory IX, Landos, Aleppo, Carpaccio, Cobra , Rotspon, Aloube Z, Ulpien du Sapin, Lopez, Lotar,aj.